Volt Den Haag Academy: ‘Europese integratie en Europese samenwerking’

Volt Den Haag Academy: ‘Europese integratie en Europese samenwerking’

14 mei 2023 11:32:08 UTC
DH academy flyer

Op woensdag 14 juni a.s. vindt alweer de vijfde editie van de Volt Den Haag Academy plaats. De Academy staat in het teken van Europese integratie en Europese samenwerking en zal worden verzorgd door Europa-deskundige prof. dr. Adriaan Schout. Adriaan Schout is Senior Research Fellow bij het Clingendael Instituut en hoogleraar European Public Administration aan de Radboud University. Zijn oratie ter aanvaarding van voornoemd ambt stond in het teken van Europese integratie en Europese samenwerking met als titel ‘Europa: ‘Best Mogelijk’’. Voor Volt Den Haag zal hij zich ook op dat onderwerp richten.  We raden daarom aan om zijn oratie voorafgaand aan de lezing door te nemen (Oratie prof. dr. Adriaan Schout - Europa: 'Best Mogelijk' | Clingendael).

Deze vijfde editie van de Volt Academy vindt plaats op het Volt partijkantoor aan de Koninginnegracht 7 te Den Haag. Inloop is vanaf 19:45, waarbij we om 20:00 zullen beginnen met de lezing. Het evenement duurt tot ongeveer 22:00 uur. Voor vragen over toegankelijkheid en andere zaken kan je terecht bij Roel Noordhof via Roel.Noordhof@volteuropa.org

Aanmelden kan via de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31Jxu5h1NPzS4RhL4Idiz8RL6ToarMKwVFqS95B1PgkYiNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Meer over prof. dr. Adriaan Schout:

Prof. dr. Adriaan Schout combineert onderzoek en advies over Europese bestuursvraagstukken voor nationale en Europese instellingen. In 2007 won hij de prijs voor ‘Best Book in Contemporary European Integration Studies’ van UACES (University Association for Contemporary European Studies, publisher of the Journal of Common Market Studies) voor het boek over European governance dat hij samen met Andrew Jordan schreef.

In de periode van 2011 tot 2019 is hij lid geweest van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV – Advisory Council of the Dutch Government on International Affairs). Naast consultancy werk voor verscheidene EU instituties en nationale overheden heeft hij 12 jaar lang het roulerende EU voorzitterschap getraind. Verder is hij bekend van zijn ruim 150 stukken over de EU die hij in dag- en weekbladen heeft geschreven.

In 2013 kwam zijn boek uit over Nederland als EU lidstaat, getiteld Schout, A., J. Rood (eds) (2013) The Netherlands as an EU member state: a normal partner at last? Portland: Eleven International Publishing. Dit jaar verschijnt het boek: Schout, A., H. Kassim (eds) (2023), National Government Narratives of the EU: 'Official stories’ compared, Palgrave (forthcoming).