Vadercentrum Adam

Vadercentrum Adam

23 jun 2023 16:39:36 UTC

Scroll down for the English version

Volt Grassroots in het Laakkwartier: Versterking door Samenwerking!

Wil jij een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap en het vertrouwen in de politiek vergroten? Het Grassroots team van Volt Den Haag is wekelijks aanwezig in het Vadercentrum, waar we in dialoog gaan met vele mensen. Maar we hebben jouw hulp nodig!

We geloven sterk in de kracht van dialoog en gesprekken om begrip en samenwerking te bevorderen. Door aanwezig te zijn op het Vadercentrum kunnen we actief luisteren naar de behoeften en zorgen van onze medeburgers.

We zijn op woensdagen op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan de organisatie van deze bijeenkomst. Of je nu helpt bij het inrichten van het plein, het verwelkomen van de gasten of het coördineren van activiteiten, jouw inzet zal van onschatbare waarde zijn.

Door deel te nemen aan avonden bij het Vadercentrum, krijg je niet alleen de kans om jouw betrokkenheid bij de gemeenschap te tonen, maar ook om in contact te komen met mensen van alle achtergronden. Het is een prachtige gelegenheid om te laten zien waar Volt Grassroots voor staat: inclusiviteit, samenwerking en het versterken van de lokale gemeenschap.

Als je geïnteresseerd bent om als vrijwilliger mee te helpen, kun je je aanmelden via Astrid Plugge via astrid.plugge@volteuropa.org

Laten we samen zichtbaar zijn, als politieke partij die zich inzet voor een inclusieve en bloeiende stad!

English

Volt Grassroots in the Laakkwartier: Strengthening through Collaboration!

Do you want to have a positive impact on the local community and increase trust in politics? The Grassroots team of Volt Den Haag is present every week in the Vadercentrum, where we enter into dialogue with many people. But we need your help!

We strongly believe in the power of dialogue and conversation to promote understanding and collaboration. Being present at the Father Center allows us to actively listen to the needs and concerns of our fellow citizens.

On Wednesdays we are looking for enthusiastic volunteers who want to contribute to the organization of this meeting. Whether you're helping to set up the square, welcoming guests or coordinating activities, your efforts will be invaluable.

Participating in evenings at the Father's Center not only gives you the opportunity to show your community involvement, but also to connect with people from all backgrounds. It is a wonderful opportunity to show what Volt Grassroots stands for: inclusivity, collaboration and strengthening the local community.

If you are interested in helping as a volunteer, you can register with Astrid Plugge at astrid.plugge@volteuropa.org

Let's be visible together, as a political party committed to an inclusive and thriving city!