De toekomst van de luchtvaart, actueler dan ooit

De toekomst van de luchtvaart, actueler dan ooit

11 apr 2023 20:04:12 UTC

Luchtvaart is niet alleen Nederlands, maar ook Europees en wereldwijd. Luchtvaart biedt vervoer en werkgelegenheid maar levert ook een bijdrage aan de uitstoot van broeikas- en andere schadelijke emissies, inclusief geluidsoverlast. De discussie of het ook minder of anders kan is op z’n minst politiek lastig en technisch ingewikkeld. Voor Volt mag dat geen belemmering zijn om aan deze discussie mee te doen met een eigen inbreng. Hier in Nederland is er nu een belangrijk moment omdat Schiphol deze week ingrijpende veranderingen in hun beleid hebben aangekondigd: zoals geen nachtvluchten meer, althans tussen 00.00 en 05.00 uur en vermindering van het aantal vluchten.  Wat moeten we daarvan vinden en wat kunnen we daar in Europa mee? 

Silver Volt Haaglanden wil aan deze discussie bijdragen en heeft hierover op 20 april s ’middags een bijeenkomst georganiseerd. Zie helemaal hieronder voor meer details.

2 medewerkers van het Nederlands Lucht- & Ruimtevaartcentrum zullen feiten en vooruitzichten presenteren als basis voor een discussie met en tussen de aanwezigen. De inleidingen van ca. 20 minuten gaan over de impact van vliegen op mens en maatschappij en over klimaat neutrale luchtvaart. Het gaat een interessante openbare bijeenkomst worden. 

De bijeenkomst “De toekomst van de Luchtvaart” is onderdeel van het door Silver Volt regelmatig georganiseerde politiek café, dit maal in Café Old Fashion, Prins Hendrik straat 53 (zeeheldenkwartier), 2518 HJ Den Haag, van 14.00 – 16.00 uur.