Nieuwe Bestuursleden Stellen Zich Voor

Nieuwe Bestuursleden Stellen Zich Voor

23 jun 2023 16:34:16 UTC
Nieuwe bestuursleden

Scroll down for the English version

Hallo Volters! Mijn naam is Rik Wijnhof en op het Haagse congres van 11 juni ben ik ingestemd als City Lead. Afgelopen anderhalf jaar ben ik al lid van het bestuur geweest als penningmeester en nu heb ik enorm veel zin om deze nieuwe rol op te nemen. Kort over mijzelf; ik ben 28 jaar, woon in het Regentessekwartier, werk voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Ik verwacht dat we met Volt een mooie tijd tegemoet gaan, waarbij wij verder werken aan de groei van de partij. Neem vooral ook contact op als jij ideeën hebt hoe wij hier verder mee kunnen komen!

Hallo Volters, mijn naam is Leon Nijmeijer en afgelopen congres ben ik ingestemd als nieuwe penningmeester voor Volt Den Haag. Even kort wat over mijzelf: ik ben 27 jaar oud en woon inmiddels 8 jaar in Den Haag. Mijn studie geschiedenis heb ik afgelopen december afgerond en ik ben inmiddels aan het werk als consultant informatievoorziening. Ik ben een paar maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen lid geworden bij Volt en heb mij sindsdien ingezet voor het beleidsteam en de verkiezingscampagnes. Ik heb er veel zin in om mij in deze nieuwe functie in te zetten voor onze beweging!

English

Hello Volters! My name is Rik Wijnhof and I was approved as City Lead at the Hague congress on 11 June. For the past year and a half I have already been a member of the board as treasurer and now I am very excited to take on this new role. Briefly about myself; I am 28 years old, live in the Regentessekwartier, work for the Ministry of Justice and Security and in my spare time I like to make music. I expect that we will have a good time with Volt, in which we will continue to work on the growth of the party. Please also contact us if you have ideas on how we can take this further!

Hello Volters, my name is Leon Nijmeijer and last conference I was accepted as the new treasurer for Volt Den Haag. A little bit about myself: I am 27 years old and have been living in The Hague for 8 years now. I completed my history studies last December and I am now working as an information services consultant. I joined Volt a few months before the parliamentary elections and have since been committed to the policy team and the election campaigns. I am really looking forward to committing myself to our movement in this new position!