Europa Dag Event

Europa Dag Event

11 apr 2023 20:00:35 UTC
dag van europa

De volgende Volt Academy zal in het teken staan van de dag van Europa. Voor Volt een belangrijke dag waarin de samenwerking en eenheid in Europa werden bevestigd. Om dit te vieren en onderzoeken willen we stilstaan bij hoe de samenwerking in de Europese Unie tot stand komt, en wat de uitwerking hiervan betekent voor de verschillende lidstaten. Gezien dit onderwerp enige kennis vereist zijn we erg blij met de twee sprekers voor dit evenement, prof. Dr Schrauwen van de Universiteit van Amsterdam, en Anouk Ooms, gekozen bestuurder van Volt Europa.

Annette Schrauwen zal ons meenemen in de werking van Europese wetgeving en de lidstaten, toegelicht aan de hand van vrij verkeer van goederen en migratie. Twee voorbeelden welke met Brexit en de onrust in de wereld uiterst relevant zijn. Annette Schrauwen is afgestudeerd in Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam en heeft hier ook haar proefschrift verdedigd over het concept van de interne markt in Europees recht. Daarnaast is ze redacteur van ‘legal issues of economic integration’ en doet ze onderzoek naar het concept van burgerschap van de Europese Unie.

Anouk Ooms zal hierop aanhaken door te spreken over hoe dit er intern bij Volt uitziet, wat de verschillen zijn tussen landen, en hoe ze dat proberen te overbruggen. Vanuit haar rol als gekozen bestuurder van Volt Europa is Anouk Ooms dagelijks in contact met leden van Volt uit andere lidstaten en heeft ze dus veel ervaring met betrekking tot de verschillen die hierbij komen kijken. Naast haar werk voor Volt werkt Anouk Ooms als Management trainer bij een consultancybedrijf en heeft ze als managing director voor een NGO werkervaring opgedaan in verschillende landen buiten Europa.

Deze vierde editie van de Volt Academy vindt plaats op het Volt partijkantoor aan de Koninginnegracht 7 te Den Haag. Inloop is vanaf 19:45, waarbij we om 20:00 zullen beginnen met de lezing. Het evenement duurt tot ongeveer 22:00 uur. 

Voor vragen over toegankelijkheid en andere zaken kan je terecht bij Roel Noordhof via Roel.Noordhof@volteuropa.org

Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/WyzojNoyopsLuHUw9

Vanwege de capaciteit van het partijkantoor hebben we helaas een beperkt aantal plekken.