Enquête Kernenergie

Enquête Kernenergie

23 jun 2023 16:44:43 UTC

Scroll down for the English version

Het team Silver Haaglanden heeft vorig jaar een werkgroep ingesteld om uit te zoeken wat de voor- en nadelen zijn van kernenergie. Die werkgroep heeft nu een rapport en presentatie uitgebracht. Na de zomer willen we hier als afdeling met elkaar over in gesprek gaan. Voor die tijd, willen we graag jouw mening over kernenergie peilen middels bijgevoegde enquête. 

https://forms.gle/ZEw78JVZVZqg7t7eA

English

The Silver Haaglanden team set up a working group last year to find out what the advantages and disadvantages of nuclear energy are. The working group has now issued a report and presentation. After the summer, we as a department want to discuss this with each other. Before then, we would like to gauge your opinion on nuclear energy through the attached survey.

https://forms.gle/ZEw78JVZVZqg7t7eA