Terugblik Politiek café Toekomst van de Luchtvaart

Terugblik Politiek café Toekomst van de Luchtvaart

10 jun 2023 19:44:00 UTC

Het was 20 april een interessante en goedbezochte middag in café Old Fashion. We discussieerden over "De toekomst van de Luchtvaart". Een onderwerp dat politiek momenteel veel aandacht krijgt. Denk aan geluidshinder rondom vliegvelden en aan de bijdrage van de luchtvaart aan het stikstofprobleem. Vraagstukken die om een Europese en internationale aanpak vragen en dus bij Volt thuishoren.

Omdat we vinden dat voor een zinvolle discussie kennis van feiten en uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, was het Nederlands Lucht-& Ruimtevaartcentrum (NLR) door Silver Volt Haaglanden gevraagd hiervoor te zorgen. Dat is met deskundigheid en enthousiasme opgepakt. Door Bram Peerlings over klimaat-neutrale luchtvaart en door Rui Roosien over impact op mens en maatschappij (o.a. geluidshinder rond vliegvelden).

Dit is niet de plaats om in detail op de presentaties in te gaan. Deze zijn samen met een verslag van de bijeenkomst te vinden via Google Drive.

Wat ik opvallend vond, is dat het weliswaar mogelijk lijkt dat de luchtvaart in 2050 de uitstoot van CO2 tot nul kan hebben gereduceerd, maar dat daarvoor alleen een combinatie van veel nog in ontwikkeling zijnde maatregelen nodig zijn. Er is dus veel coördinatie en geld nodig. Dat vraagt politieke sturing in Nederland, in Europa en in internationale organisaties daarbuiten.

Enigszins zorgelijk vond ik de uitspraak dat “het vliegtuig” zo langzamerhand wel is uitontwikkeld. Dus denk ik dat het niet heel veel stiller zal worden rondom drukke vliegvelden, tenzij er minder wordt gevlogen of het vliegveld verplaatst.

Mauke van der Haer, Co-lead Volt Silver Haaglanden